צוות תכנית המצטיינים תשע"ז:

ראש התכנית:
 ד"ר עירן דורפמן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

יועצת התכנית:

מנור גרא  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מורי התכנית:

ד"ר דרור בורשטיין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר שרון אביטל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר שאול סתר  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מר סמי ברדוגו This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' מיכל היימן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מנהלת התכנית:

גב' ליאורה גבאי, ע' ראש מינהל הפקולטה לענייני תלמידים, הפקולטה למדעי הרוח; גב' גלית נבה שינדלר, ע' ראש מינהל הפקולטה לענייני תלמידים, הפקולטה לאמנויות; גב' יעל דניאלי, ע' מנהלית לראש התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; גב' מיכל גילרון, מזכירת התכנית הרב תחומית באמנויות.

ועדת הוראה:

פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח; פרופ' צביקה סרפר, דקאן הפקולטה לאמנויות; פרופ' דורית טנאי, ראש התכנית הרב תחומית באמנויות; פרופ' יוחאי אופנהיימר, ראש התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; ד"ר עירן דורפמן, ראש תכנית המצטיינים.