תכנית המצטיינים משמשת מסגרת אקדמית לקבוצה נבחרת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות, ובכך מבטאת את שאיפת האוניברסיטה לקידום מצוינות ולטיפוח מסגרות בין-תחומיות ורב-תחומיות. מטרת התכנית היא לפעול לביצור מעמדם וחשיבותם של מדעי הרוח והאמנויות בכינון חברה נאורה ומשגשגת.

התכנית מעניקה תואר ראשון בתכנית הרב-תחומית בפקולטה למדעי הרוח ובתכנית הרב-תחומית בפקולטה לאמנויות. זוהי תכנית לימודים תלת-שנתית מלאה, המבוססת על היצע רחב ומגוון של קורסים מהדיסציפלינות השונות בשתי הפקולטות. מבנה הלימודים הייחודי של התכנית משלב חשיפה רחבה לקורסי מבוא במדעי הרוח והאמנויות, התמחות בהיבטים שונים של כתיבה, קריאה וחשיבה ביקורתית ובמתודולוגיות של מחקר והיכרות מעמיקה עם תחומי ידע מסוימים, על פי בחירה. כן משתתפים התלמידים בפעילות תרבותית מגוונת, מחוץ לשעות הנמנות לקראת התואר.

התכנית הוקמה בשנת 2008 על ידי צוות היגוי בראשות פרופ' שלמה בידרמן (אז דקאן הפקולטה למדעי הרוח) ופרופ' חנה נוה (אז דקאן הפקולטה לאמנויות), ונהנתה בשנותיה הראשונות מתרומתה הנדיבה של קרן ריץ'. בשמונה השנים הראשונות להקמתה עמדה בראש התכנית פרופ' איריס מילנר, והיום עומד בראשה ד"ר עירן דורפמן. 

החל משנת הלימודים תשע"ז תכנית המצטיינים לא מקבלת תלמידים חדשים. 

rectorתלמידי מחזור ד' של התכנית, מתוך אתר משרד הרקטור, אוניברסיטת תל אביב